Het Voedingscentrum, wat is dat?

VoedingscentrumAls je veel artikelen leest over gezondheid, voeding en het verliezen van gewicht of afvallen, kom je de term Voedingscentrum regelmatig tegen. Zo ook op de artikelen die wij publiceren op onze website. Maar wat is het Voedingscentrum precies en hoe serieus dienen we de adviezen van het Voedingscentrum te nemen?

 

 

Het Voedingscentrum

Het Voedingscentrum heet voluit Stichting Voedingscentrum Nederland en is een semioverheidsinstelling die tot doel heeft om de Nederlandse bevolking optimaal te informeren met betrekking tot voeding. Het Voedingscentrum is opgericht in 1998 en voortgekomen uit een fusie. De groep die zich inliet met gezonde voeding – simpelweg Gezonde Voeding genaamd – sloeg de handen ineen met Nederlands informatiecentrum voor Voedselovergevoeligheid.  Zo ontstond de ideale mix van informatievoorziening over het gebruik van voeding en het omgaan met allergieën.

 

De oorsprong gaat dus al verder terug dan het Voedingscentrum. Zo was het informatiecentrum voor Voedselovergevoeligheid al in 1941 actief vanwege de Tweede Wereldoorlog. Toen werden zelfs adviezen gegeven om – in de hongerwinter – bloembollen op de juiste wijze klaar te maken voor consumptie.

 

 

Informatie van het Voedingscentrum

 

Het doel van het Voedingscentrum is om de Nederlandse bevolking optimaal te informeren over voeding en voedingsallergieën. Dat gebeurt steeds meer in samenspraak met erkende instanties. Mensen kunnen dan ook bij het Voedingscentrum terecht met hun vragen over gezonde voeding, allergische reacties, maar ook over overgewicht en obesitas. Het Voedingscentrum heeft tot doel om de beste informatie te geven over al deze onderwerpen. Dat is terug te zien in de ontwikkeling van de Schijf van Vijf.

 

 

De schijf van vijf

Gezonde voeding is van belang voor de mensheid. Hoe gezonder je eet, hoe minder de risico’s met betrekking tot gezondheid zijn. De schijf van vijf kan helpen om richting te geven aan een gezondere wijze van voeding, omdat eten volgens deze schijf voorziet in een gezondere levensstandaard en je zal helpen om gezond en op gewicht te blijven. In 1953 werd de campagne bij de Schijf van Vijf bedacht voor toen nog het voorlichtingsbureau voor Voeding. Gedurende de jaren die volgden was deze schijf heel belangrijk in de voorlichting. In 1981 werd de Schijf echter afgeschaft doordat er nieuwe inzichten en ideeën kwamen over voeding. Toch bleef het niet lang afgeschaft, want al snel bleek dat het Nederlandse publiek toch behoefte had aan de schijf. De schijf is dan nog altijd van grote betekenis als het aankomt op voorlichting en gezondheid.

 

 

Het Voedingscentrum, daar kun je op bouwen

Het Voedingscentrum kent dus een lange geschiedenis en is niet voor niks een prima instantie om informatie te toetsen en informatie van te krijgen. We baseren onze visie graag op die van het Voedingscentrum, omdat we weten dat veel andere professionals dat ook doen. De informatie die via dit centrum wordt verschaft heeft een lange geschiedenis en is altijd getoetst en gecontroleerd. Op die manier dragen wij ook onze steen bij het verschaffen van accurate en passende informatie. Het Voedingscentrum is altijd bereikbaar voor vragen, ook van particulieren. Neem dus gerust contact op met de experts bij het Voedingscentrum als je met vragen zit.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *